Novembra 22, 2022

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. V súlade s tým sme vyvinuli tieto zásady, aby ste pochopili, ako zhromažďujeme, používame, komunikujeme a využívame osobné údaje. Nižšie uvádzame naše zásady ochrany osobných údajov.

Pri vstupe na túto webovú stránku sa o vás počas vašej návštevy dozvie určité informácie.

Podobne ako iné komerčné webové stránky, aj naša webová stránka využíva štandardnú technológiu nazývanú „cookies“ (pozri vysvetlenie nižšie) a protokoly serverov na zhromažďovanie informácií o tom, ako sa naša stránka používa. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a serverových protokolov môžu zahŕňať dátum a čas návštev, zobrazené stránky, čas strávený na našej stránke a webové stránky navštívené tesne pred a tesne po našej, ako aj vašu IP adresu.

Použitie cookies

Súbor cookie je veľmi malý textový dokument, ktorý často obsahuje anonymný jedinečný identifikátor. Keď navštívite webovú stránku, počítač tejto stránky požiada váš počítač o povolenie uložiť tento súbor na časť vášho pevného disku špeciálne určenú pre súbory cookie. Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odoslať svoj vlastný súbor cookie, ak to preferencie vášho prehliadača umožňujú, ale (na ochranu vášho súkromia) váš prehliadač povoľuje webovej stránke iba prístup k súborom cookie, ktoré vám už poslal, nie k súborom cookie, ktoré vám posielajú iné stránky. .

Adresy IP

IP adresy používa váš počítač vždy, keď ste pripojení na internet. Vaša IP adresa je číslo, ktoré používajú počítače v sieti na identifikáciu vášho počítača. IP adresy automaticky zhromažďuje náš webový server ako súčasť demografických a profilových údajov známych ako „údaje o návštevnosti“, aby vám mohli byť odoslané údaje (ako sú webové stránky, ktoré požadujete).

E-mail Informácie

Ak sa rozhodnete s nami korešpondovať prostredníctvom e-mailu, môžeme si ponechať obsah vašich e-mailových správ spolu s vašou e-mailovou adresou a našimi odpoveďami. Pre túto elektronickú komunikáciu poskytujeme rovnakú ochranu, akú používame pri uchovávaní informácií prijatých online, poštou a telefonicky. To platí aj vtedy, keď sa zaregistrujete na našej webovej stránke, zaregistrujete sa prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich formulárov pomocou vašej e-mailovej adresy alebo uskutočníte nákup na tejto stránke. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách e-mailu nižšie.

Ako používame informácie, ktoré ste nám poskytli?

Vo všeobecnosti používame osobné údaje na účely správy našich obchodných aktivít, poskytovania zákazníckych služieb a sprístupnenia iných položiek a služieb našim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

Keď navštívite našu stránku, nezískame o vás osobné údaje, pokiaľ sa nerozhodnete nám takéto informácie poskytnúť, ani nebudú takéto informácie predané alebo inak postúpené nepridruženým tretím stranám bez súhlasu používateľa v čase zhromažďovania. .

Informácie môžeme zverejňovať, ak sú to zákonne nútené, inými slovami, keď sa my v dobrej viere domnievame, že to zákon vyžaduje, alebo na ochranu našich zákonných práv.

Pravidlá e-mailu

Zaviazali sme sa zachovať dôvernosť vašej e-mailovej adresy. Naše zoznamy predplatiteľov nepredávame, neprenajímame ani neprenajímame tretím stranám a nikdy neposkytneme vaše osobné údaje žiadnej tretej strane jednotlivcovi, vládnej agentúre alebo spoločnosti, pokiaľ to nie je prísne donucované zákonom.

Vašu e-mailovú adresu použijeme výhradne na poskytovanie včasných informácií o tejto webovej stránke a iných tovaroch/službách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Informácie, ktoré odošlete e-mailom, budeme uchovávať v súlade s platnými federálnymi právnymi predpismi.

Kompatibilita CAN-SPAM

V súlade so zákonom CAN-SPAM bude vo všetkých e-mailoch odoslaných z našej organizácie jasne uvedené, od koho e-mail pochádza, a jasné informácie o tom, ako kontaktovať odosielateľa. Okrem toho budú všetky e-mailové správy obsahovať aj stručné informácie o tom, ako sa odstrániť z nášho zoznamu adresátov, aby ste od nás už nedostali žiadnu ďalšiu e-mailovú komunikáciu.

Voľba / Opt-Out

Naša stránka poskytuje používateľom možnosť odhlásiť sa z prijímania komunikácie od nás a našich partnerov tak, že si kedykoľvek prečítate pokyny na zrušenie odberu, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanú.

Používatelia, ktorí si už neželajú dostávať náš newsletter alebo propagačné materiály, sa môžu odhlásiť zo zasielania týchto oznámení kliknutím na odkaz na odhlásenie v e-maile.

Používanie externých odkazov

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na mnohé iné webové stránky. nemôže zaručiť presnosť informácií nájdených na akejkoľvek prepojenej stránke. Odkazy na alebo z externých stránok, ktoré nevlastní ani nekontroluje, nepredstavujú podporu sponzorov týchto stránok alebo produktov alebo informácií na nich prezentovaných zo strany alebo niektorého z jej zamestnancov.

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochranné známky právo.

Osobitná poznámka o službe Google Advertising

Všetky reklamy, ktoré poskytuje spoločnosť Google, Inc. a pridružené spoločnosti, môžu byť kontrolované prostredníctvom súborov cookie. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google zobrazovať reklamy na základe vašich návštev na týchto stránkach a na ďalších stránkach, ktoré využívajú reklamné služby Google. Naučiť sa ako zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google. Ako je uvedené vyššie, akékoľvek sledovanie vykonávané spoločnosťou Google prostredníctvom súborov cookie a iných mechanizmov podlieha vlastným pravidlám ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Súbor cookie DoubleClick DART:

Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na stránke http://www.predictfantasysports.com. Používanie súboru cookie DART od spoločnosti Google jej umožňuje zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštevy http://www.predictfantasysports.com a iných stránok na internete. Používatelia môžu zrušiť používanie súboru cookie DART návštevou pravidiel ochrany osobných údajov pre reklamnú a obsahovú sieť Google na nasledujúcej adrese URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Zverejnenie partnerov:

Niektoré z odkazov v našich príspevkoch sú "partnerské odkazy". To znamená, že ak kliknete na odkaz a zakúpite položku / službu, táto webová stránka môže získať províznu pomoc. Tieto odkazy môžu používať softvér na sledovanie tretích strán. To znamená, že ak kliknete na odkaz a navštívite výslednú stránku, v prehliadači sa nastaví súbor cookie, ktorý spôsobí, že tento web dostane províziu "ak" zakúpite produkt na druhom konci.

Bez ohľadu na to táto webová stránka odporúča iba produkty alebo služby, o ktorých veríme, že prinesú našim čitateľom pridanú hodnotu. Zverejňujeme to v súlade s 16 CFR Federálnej obchodnej komisie, časť 255: „Príručky týkajúce sa používania potvrdení a referencií.“

Táto webová stránka je účastníkom programu Amazon Services LLC Associates Program, partnerského reklamného programu, ktorý je navrhnutý tak, aby vlastníkom webových stránok poskytoval prostriedky na zarábanie reklamných poplatkov za inzerciu a prepojenie na amazon.com a akúkoľvek inú webovú stránku, ktorá môže byť pridružená k Amazon Service LLC Associates. Program

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty a iné práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke a všetok obsah a softvér nachádzajúci sa na tejto stránke zostávajú výhradným vlastníctvom alebo jej poskytovateľov licencií. Používanie našich ochranných známok, obsahu a duševného vlastníctva je zakázané bez výslovného písomného súhlasu od .

Nesmiete:

  • Zverejnite materiál z našej webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Predaj alebo prenájom materiálu z našej webovej stránky.
  • Reprodukovať, duplikovať, vytvárať odvodené, kopírovať alebo inak využívať materiál na našej webovej stránke na akýkoľvek účel.
  • Redistribuujte všetok obsah z našej webovej stránky, a to aj na inú webovú stránku.

Prijateľné použitie

Súhlasíte s tým, že budete našu webovú stránku používať iba na zákonné účely a spôsobom, ktorý neporušuje práva, neobmedzuje ani nebráni nikomu inému v používaní a užívaní si webovej stránky. Zakázané správanie zahŕňa obťažovanie alebo spôsobovanie úzkosti alebo nepríjemnosti akémukoľvek inému používateľovi, prenos obscénneho alebo urážlivého obsahu alebo narúšanie bežného toku dialógu v rámci našej webovej stránky.

Náš web nesmiete používať na zasielanie nevyžiadaných obchodných oznámení. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete používať obsah našej webovej stránky na žiadne marketingové účely.

Obmedzený prístup

V budúcnosti možno budeme musieť obmedziť prístup k častiam (alebo celej) našej webovej lokalite a vyhradzujeme si na to plné práva. Ak vám kedykoľvek poskytneme používateľské meno a heslo na prístup do obmedzených oblastí našej webovej stránky, musíte zabezpečiť, aby vaše používateľské meno a heslo zostali v tajnosti.

Ako chránime vaše informácie a zabezpečujeme prenosy informácií?

E-mail nie je uznávaný ako bezpečný komunikačný prostriedok. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nám neposielali súkromné ​​informácie e-mailom. Je to však povolené, ale na vlastné riziko. Niektoré informácie, ktoré môžete zadať na našej webovej stránke, môžu byť prenášané bezpečne prostredníctvom zabezpečeného média známeho ako Secure Sockets Layer alebo SSL. Informácie o kreditnej karte a iné citlivé informácie sa nikdy neprenášajú prostredníctvom e-mailu.

Táto webová stránka môže používať softvérové ​​programy na vytváranie súhrnných štatistík, ktoré sa používajú na také účely, ako je hodnotenie počtu návštevníkov rôznych sekcií našej stránky, ktoré informácie sú najviac a najmenej zaujímavé, určovanie technických špecifikácií dizajnu a identifikácia výkonu systému alebo problémové oblasti.

Na účely zabezpečenia stránky a na zabezpečenie toho, aby táto služba zostala dostupná všetkým používateľom, používa softvérové ​​programy na monitorovanie sieťovej prevádzky s cieľom identifikovať neoprávnené pokusy o nahranie alebo zmenu informácií alebo iné poškodenie.

Zrieknutie sa zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Táto stránka neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť alebo úplnosť obsahu obsiahnutého na tejto webovej stránke alebo na akýchkoľvek iných stránkach prepojených s touto stránkou.

Všetky materiály na tejto stránke sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane záruk predajnosti, neporušenia duševného vlastníctva alebo vhodnosti na konkrétny účel. V žiadnom prípade nebudú ani jej zástupcovia alebo spoločníci zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu zisku, prerušenie podnikania, stratu informácií, zranenie alebo smrť) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použiť materiály. , aj keď bol upozornený na možnosť takejto straty alebo škody.

Zmeny pravidiel

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek s upozornením alebo bez upozornenia. Uisťujeme vás však, že ak sa v budúcnosti zmenia zásady ochrany osobných údajov, osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, nepoužijeme bez vášho predchádzajúceho súhlasu spôsobom, ktorý je v vecnom rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Zaväzujeme sa vedenie nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránený a udržiavaný.